Product description

. از راه حل ها بسته بند انعطاف پذ ر حرارت ف لم برا خوک بسته بند < قو="">

شناخته شده: تشک ل ف لم؛ مانع بسته بند ف لم

در
از

<قو> توض حات و nbsp؛

GreenPak ف لم گرما است شکل پذ ر خوب، و ط ف گسترده ا از ضخامت مناسب برا بس ار از اعماق نقاش

در
از

<سبک p="تراز متن: چپ؛ رنگ: # 006A3F "> از و ژگ

· بس ار مناسب برا همه انواع د گر ماش ن آلات خودکار حرارت

· عال تشک ل توانا بهبود ارائه و بازده

· تازه و عار از مواد نگهدارنده نگه دار د محصول

· براق بالا و اپت ک، قبل و بعد از برش

· مقاومت در برابر سوراخ بالا و آسان را به هوا <سبک دهانه="فضا سف د : پ ش "> در

· خواص خوب بر رو سد گاز، سر و صدا تصح ح <سبک دهانه=" فضا سف د: پ ش "> در

· مف د طولان تر زندگ ، زمان ذخ ره ساز <سبک دهانه="فضا سف د: پ ش"> در

در
از

<قو> استفاده از حرارت ف لم است

با    25.jpg با    26.jpg

را ج در استفاده برا خچال و فر زر مواد غذا مانند گوشت قرمز، پن ر، مرغ و غ ره

در
از

<قو> پرسش و پاسخ

در 1.What است بسته بند ف لم؟ و چگونه آنها مف د هستند؟

در داغ از طر ق فشار ا خلاء تشک ل تکنولوژ را به ف لم ا ورق به روند طراح قالب. صنعت بسته بند را از طر ق نتا ج فن آور حرارت بسته بند ف لم، که ظروف، سطل و سا ر گز نه ها بسته بند مواد غذا مانند مانع ف لم تول د دست آمده است. آنها بسته بند مواد غذا و صنا ع پزشک محصولات مصرف کننده و ا ده آل برا کالاها مصرف . لبن ات، گوشت و غذاها در ا ، م وه و سبز جات تازه و مواد غذا د گر، مواد غذا خشک و شکلات را م توان با لا ه ها مختلف مانع ف لم انعطاف پذ ر برا ماش ن آلات اکستروژن پر شده است. علاوه بر ا ن، آن را م توان د به طور موثر رس دن بر مفهوم PA / EVOH ف لم 9،7،5 حرارت ، برا انواع بسته بند صنعت است. برا مواد غذا نرم و سخت و غ ر غذا ، ا ن ک انتخاب خوب و nbsp است.

در
از

در سا ت: www.greenpak.com.cn & nbsp؛ در تلفن: 008618352570707 & nbsp؛ در ا م ل: jessie.xue@greenpak.com.cn کن د

Hot Tags: راه حل ها بسته بند انعطاف پذ ر ف لم گرما برا بسته بند گوشت خوک، چ ن، تول د کنندگان، تام ن کنندگان، کارخانه، برا فروش
محصولات مرتبط
پرس و جو

حق چاپ © مواد بسته بندی سبز (Jiangyin) شرکت، با مسئولیت محدود. کلیه حقوق محفوظ است.تلفن: +86-510-83599566